MittVarsel

Dialogbasert varsling

Varsling på den trygge måten.

Det er viktig for ledelse og eiere å få kunnskap om uønskede og kritikkverdige forhold internt i bedriften. Slike forhold kan, hvis de ikke blir håndtert, være svært skadelige. Er det vanskelig å gi beskjed, eller usikkert om meldinger når frem øker risikoen.

Gjennom vår webportal kan den som ønsker det, melde fra til bedriften om forhold som bør korrigeres. Meldingen gjennom mittvarsel.no registreres direkte inn i det samme systemet som er bedriftens saksbehandlingssystem for slike saker, På denne måten er både varsler og bedriften sikret at alle saker blir behandlet. I tillegg til at systemet sikrer at meldingen havner der det skal, gir systemet mulighet for dialog mellom varsler og bedriften – selv om varsler er anonym. Mittvarsel.no sikrer at varselet er forsvarlig og ivaretar alle involverte. I tillegg er det enkelt og rimelig å etablere Mittvarsel.no som varslingskanal i din bedrift.

Hvorfor mittvarsel.no

Å melde fra om kritikkverdige forhold er viktig, men ikke alltid så enkelt. Alle som blir involvert i en slik situasjon, både den som melder fra, de som omhandles og de som skal håndtere en slik melding kan møte utfordringer og dilemma som det ikke finnes klare svar på, eller regler for å håndtere. MittVarsel.no legger til rette for å ta vare på alle som involveres guides gjennom en trygg prosess som sikrer åpenhet og korrekt behandling helt fra varsler til styret.

Kan jeg varsle anonymt?

Ja, du kan varsle anonymt. MittVarsel.no tilbyr også en unik egenskap gjennom opprettelsen av en anonym webside for varsler. Gjennom denne siden kan den som melder fra om kritikkverdige forhold både få tilbakemelding på status i saken og kunne ha en dialog med bedriften uten å måtte gi seg tilkjenne.

Hvorfor dialog?

Erfaring viser at den som varsler forventer å kunne se faktisk at noe endrer seg etter at et varsel er gitt, noe som ofte ikke vil være tilfellet for eksempel i en disiplinærsak. Selv om varslingsskjema er utformet for å gi nødvendig dokumentasjon er det ofte behov for supplerende opplysninger i en sak, her kan dialog være den eneste måten å komme videre på. Å få tilbakemelding om at saken er mottatt og blir håndtert og at det saken havner på rett nivå gir også trygghet for at det eksisterer den åpenhet som er nødvendig for at saken blir tatt på alvor og behandlet slik den skal.

Slik fungerer det

Med vår elektroniske løsning er det kjapt og enkelt å komme i gang.

Registrer varsel

Trykk på «åpne meldeskjema» og velg deretter om du vil varsle anonymt eller med navn. Når du har gjort ditt valg blir du tatt videre til registeringssiden hvor du legger igjen din melding. Når du trykker på send inn knappen vil systemet automatisk lage en bruker til deg – denne kan du bruke for å logge deg på systemet igjen senere for å lese status på din sak og kommunisere med bedriften.

Motta varsel

Når et varsel er sendt inn havner dette i innboksen til bedriftens saksbehandler, sakens status blir oppdatert, hvem som er saksbehandler registrert og tilbakemelding til innsender blir gitt. Selv om varselet er gitt anonymt kan varsler og saksbehandler og/eller leder i bedriften fortsette sin dialog ved å logge seg på websiden.

Behandle

Enhver sak, stor eller liten, blir behandlet på samme måte. Bedriftens saksbehandler vil følge interne regler for oppfølging. Systemet holder orden på at saken er registrert og deretter behandlet. For både den som varsler og leder i selskapet vil status på saksbehandlingen være tilgjengelig i portalen. Når saken er ferdig behandlet blir den videresendt til leder for formell ferdigstilling.

Løsning

Etter at en sak er fulgt opp og ferdigstilt er det leders ansvar å bekrefte at den er ferdighåndtert og avsluttet. Dette sikrer både at saker ikke blir stoppet før leder får kjennskap til dem, og at saksbehandlere blir satt i en situasjon hvor de må avslutte saker som er ubehagelige for ledelsen. Dette vil også gi styret trygghet for at det er åpenhet for å håndtere utfordringer internt i bedriften.

Vi gjør det enkelt for deg å komme i gang