MittVarsel | Varsling om kritikkverdige forhold

Slide

Kom i gang med digital varslingsportal i dag.

La meg vise deg hvordan du på en enkel måte kan legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold.

Få på plass portal for varsling i dag

show me

Digital skyløsning

På alle språk

Enkel og brukervennlig

Fordi det lønner seg...

Ved å tilrettelegging for varsling, viser styret og ledelsen at de bryr seg om de ansatte. Resultatet viser økt trivsel og færre sykemeldinger.

Tilpasset lovverk i Norge og i EU

Tilpasset Arbeidsmiljøloven, GDPR, likestillings- og diskrimineringsloven.

Kommunikasjon

Informasjon er kryptert. Alle brukere får tildelt brukernavn og passord. Saksbehandler kan ha sikker og trygg dialog, også med anonym varsler.

Tilgjengelighet

Skyløsning som kan brukes 24/7/365. Tilgjengelig på alle digitale flater. Få Varslingsplakat med egen QR-kode for din unike portal.

Opplæring

For ansatte, ledere, styret og ansattrepresentanter. Nettkurs og webinar i tråd med gjeldende retningslinjer og lovverk.

Roller i MittVarsel.no

Varsler, saksbehandler, administrator, lesebruker. Enkelt å opprette nye roller.

Enkelt å skreddersy løsning

Kartlegging av risiko, rutiner for varsling, etiske retningslinjer, saksbehandling og statistikk.

Er det lønnsomt å tilrettelegge for varsling?

Bedre arbeidsmiljø

Med klare etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner, viser ledelsen at de tar varsling på alvor. Ansatte kjenner til hvilke regler som gjelder, og hvordan man kan si fra for at kritikkverdige forhold skal opphøre.

Sykefravær går ned

Ulike undersøkelser viser til at rundt 20% av sykefravær skyldes dårlig arbeidsmiljø. 

Klare varslingsrutiner fører til at organisasjonen får kjennskap til mobbing og trakassering på et tidlig og får stoppet forholdene før de eskalerer. Ved å jobbe forebyggende, vil vi etter hvert hindre at nye forhold oppstår.

Å bygge omdømme

Vi antar at de fleste arbeidstakere liker å identifisere seg med en arbeidsgivers verdier. 

Med et godt omdømme tiltrekker organisasjonen seg flere gode kandidater til ledige stillinger.  Ved anbud vil en innkjøper foretrekke en leverandør med et godt omdømme, fremfor en som har negativ medieomtale.

Takk for at dere tar varsling på alvor!

Systemet og tilretteleggingen er så bra at vi derfor valgte å ta det i bruk også for ekstern varsling.

—Med god hjelp og rask responstid fikk vi satt opp varslingsportalen veldig fort og tilpasset akkurat slik vi ønsket det. Portalen ivaretar datasikkerhet og varslers anonymitet, og sikrer oss en god og sikker saksbehandling av varslingssaker. Det har vært nyttig for oss med et system som sikrer at alt loggføres, og at kommunikasjon og dokumenter er samlet på et sted. Vi har kun gode erfaringer med systemet og oppfølgingen fra MittVarsel.
index
Norges Fotballforbund

Det er lett å samarbeide med MittVarsel.

—MittVarsel har vært lydhøre for våre ønsker og har raskt tilpasset løsningen slik at den dekker våre behov på dette området
index
Petroleumstilsynet

Vi er veldig fornøyde med både brukervennlighet og oppfølging på opplæring og håndtering.

—HENT AS ser viktigheten med å ha en sikker digital varslingskanal slik at bedriften kan få inn, og følge opp, varslinger om kritikkverdige forhold på en strukturert og sikker måte som både verner den som varsler og sikrer en rett saksgang.
1519880834519
HENT AS

Subscribe Newsletters

Enter your email address to register to our newsletter subscription
delivered on a regular basis!