Agenda risk

Agenda Risk sin visjon er å støtte organisasjoner og virksomheter med å utøve sin virksomhet på en forsvarlig måte og som bidrar til å støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi vil bidra til å bevege verden i riktig retning.

  • Gransking, compliance, hvitvasking mv.
  • Sikkerhet og beredskap
  • Cybersecurity/informasjonssikkerhet
  • Samfunnsansvar/bærekraft
  • Personvern
  • Risikostyring og internkontroll

Managing Partner i Agenda Risk er Kristian Thaysen, en av Norges mest erfarne granskere og rådgiver innenfor compliance, gransking, risikostyring, bærekraft mv. Kristian har arbeidet med disse fagområdene hele sin karriere og var åtte år i PwC før han gikk inn som partner i BDOs compliance og granskingsavdeling. Etter hvert tok han over ledelsen av denne avdelingen. De siste årene i BDO var han i tillegg leder av hele BDOs rådgivningsvirksomhet.

Vår styreleder Mads Langaard Lund har bred erfaring fra Corporate Finance og som investor der han har bidratt til etablering og utvikling av suksessfulle selskaper. Mads har omfattende erfaring fra arbeid med finansielle transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han er tidligere honorær konsul med et solid internasjonalt nettverk.

Gjennom Bryn Skaugen har vi med oss en solid og langsiktig investor og støttespiller, som blant annet gjennom en årrekke var investor i rådgivningsselskapet Metier, et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innenfor prosjektledelse.

Les mer om Agenda Risk her