PRISFORESPØRSEL

Beregn din pris

Fyll ut skjema for å få en tilpasset pris. Vi kontakter deg innen kort tid for å høre mer om bedriften og hvilke funksjoner som er viktig for dere.

Sikker
Anonym
Enkel
Skybasert
Beregn din pris

Imøtekommer krav til varsling

Mittvarsel er en komplett tjeneste som gjør det enkelt å jobbe med varsling i bedriften for både den som varsler og den som mottar varselet.

Innfrir lover og krav

Oppdaterte retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Flere språk

Tilgjengelig på flere språk som norsk, engelsk, spansk, italiensk og tysk.

Sikker og anonym

Oppdaterte retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Rapporter og statistikk

Ferdig definerte rapporter lar deg forstå varsling på en ny måte.