MittVarsel.no er en digital portal for varsling om kritikkverdige forhold.

MittVarsel.no er en digital portal for varsling om kritikkverdige forhold. 

 • MittVarsel.no er skybasert digital web platform som er tilgjengelig på alle digitale flater.
 • Sikker kommunikasjon, opplasting, lagring og saksbehandling foregår i portalen.
 • MittVarsel.no er tilgjengelig 24/7/365
 • Engelsk, norsk, svensk og dansk språk er standard for saksbehandler og administrator
 • Portalen har flere språk for varsling som spansk, italiensk, polsk, litauisk, med flere. 

(du krysser av for språk under innstillinger)

 • Data lagres i Norge
 • Alle organisasjoner får en egen portal på eget domene. 
 • Med egen portal kan en tilrettelegge for at varsler kan velge om en vil varsle anonymt eller oppgi sin identitet når en melder fra.
 • En kan velge rolle som varsler, for eksempel som ansatt, leverandør, praktikant, samarbeidspartner, medlem og andre roller dere ønsker.
 • Når en har sendt inn et varsel vil en få tildelt et brukernavn og passord. Det gir en anledning til å logge inn for å ha dialog med saksbehandler.
 • Den som administrer portalen i din organisasjon vil få en melding på e-post om at det ligger et varsel i innboksen i portalen MittVarsel.no. En må derfor logge seg på for å lese varselet. 
 • Dersom varselet ikke åpnes, vil administrator og lesebruker få en skriftlig påminnelse etter 5 virkedager
 • Brukere som har registrert mobilnummer må benytte to-stegs pålogging. Geolokasjon trer inn dersom bruker logger seg på to ulike lokasjoner i løpet av kort tid.
 • Melding etter to år om at varsel slettes dersom du ikke velger å forlenge arkivering.
 • Den som administrerer varselet kan så velge om varsel skal saksbehandle internt eller eksternt. Det kan også legges opp til at varsler selv kan bestemme hvem saken skal sendes til (nedtrekksmeny)
 • Når saken er ferdig behandler, registrert i statistikk og avsluttet, blir det arkivert i MittVarsel.no
 • Opplæring/webinar for alle som ønsker det i forbindelse med implementering.
 • Regelmessige webinar som er åpent for alle kunder.
 • Nettkurs for ansatte, verneombud, saksbehandler og administrator.
 • Nettkurs for ansatte avsluttes med en quiz. 
 • Administrator har oversikt over alle som har gjennomført og bestått quiz i nettkurset.

Roller i MittVarsel.no

 • Dere har fritt bruk av roller og dere kan opprette 4 ulike roller i MittVarsel.no:
 • Administrator-rolle som har tilgang til portalen(e) knyttet til din organisasjon. Med denne rollen kan du legge inn informasjon, redigere retningslinjer og rutiner, laste opp logo, sende ut undersøkelser, hente ut QR-kode, opprette brukere, avvise saker og avslutte saker. Kan ta ut statistikk og rapporter. 
 • Saksbehandler. Ser kun den eller de saker som en har fått tildelt som saksbehandler. Kan opprette flere med-saksbehandlere, kan opprette dokumenter for saksbehandling, dialog ved kontradiksjon eller andre behov for kommunikasjon, sette kategori for varselet.
 • Lese-bruker kan lese alle saker i portalen. Kan ikke redigere i saken. Kan ta ut statistikk.
 • Den som varsler oppretter bruker når en registrerer varselet. En velger da om en ønsker å varsle anonymt eller med navn. En får tildelt brukernavn og passord. Når en varsler logger seg inn i systemet, kan en ha dialog med saksbehandler, laste opp dokumenter, film og lydfiler. En som varsler ser kun sitt eget varsel, og har ikke innsyn i saksbehandling, dialogfelt eller statistikk. (saksbehandler og administrator er ofte samme bruker)

Dersom organisasjonen ønsker en konsernmodell, er det mulig å opprette flere portaler. Dere vil da få opprettet en super- administrator som overstyrer alle portalene.

Verktøy som er tilgjengelig i menyfelt, som kan redigeres og tilpasses den enkelte organisasjon:

 1. Forslag til varslingsrutiner
 2. Forslag til etiske retningslinjer
 3. Undersøkelse for å kartlegge ansattes/ medlemmers kjennskap og opplevelse av kritikkverdige forhold
 4. QR- kode som kan brukes på varslingsplakat (henge opp på fellesområde)
 5. Nettkurs med quiz for ansatte, verneombud, medlemmer, administrator og saksbehandler

Pris:

Vi velger å gi en pris ut fra antall ansatte og eller medlemmer i organisasjonen. Du kan deretter benytte alle funksjoner som er tilgjengelig i systemet. 

Finn din pris og opprett din portal: https://mittvarsel.no/komigang/

Eller ta kontakt for å snakke om hvordan vi kan skreddersy din løsning: 

https://mittvarsel.no/kontakt