Etiske retningsliner

Etiske retningslinjer

Når organisasjonen har fått kartlagt hvilken risiko det er for at kritikkverdige forhold kan oppstå i organisasjonen, kan ledelsen formulere etiske retningslinjer som skal gjelde i  bedriften.

Retningslinjene sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen ønsker å ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Formålet er å holde på gode holdninger, riktig adferd, og unngå at kritikkverdige forhold oppstår.Etiske retningslinjer må gjøres kjent for alle som utfører arbeid i virksomheten, herunder faste, midlertidige, studenter og andre som er tilknyttet bedriften. I de etisk retningslinjer kan det også fremkomme konsekvenser som vil oppstå dersom man bryter virksomhetens etiske retningslinjer, lover og regler og etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

 

I de etiske retningslinjene er det vanlig å belyse hvordan vi som ansatte forholder oss til: 

 

 • Samfunnsansvar

 • Menneskerettigheter

 • Barnearbeid 

 • Tvangsarbeid

 • Fagorganisering og kollektive forhandlinger

 • Helse og sikkerhet

 • Diskriminering

 • Rus

 • Informasjonsplikt

 • Interessekonflikter og habilitet

 • Taushetsplikt og diskresjon

 • Sikring av informasjon

 • Integritet og ansvar

 • Virksomhetens eiendeler og privat bruk av dem

 • Varsling

 • Reaksjoner ved brudd på retningslinjene

 
  Har du spørsmål?


 

Kom i gang med digital portal i dag