Etiske retningslinjer


Etiske retningslinjerFor å utarbeide etiske retningslinjer kan det være en fordel å kjenne til hvilken risiko det er for at kritikkverdige forhold kan oppstå i organisasjonen. Formålet er å opprettholde gode holdninger, riktig adferd, og unngå at kritikkverdige forhold oppstår.

Etiske retningslinjer bør gjøres tilgjengelig for alle som utfører arbeid i virksomheten, herunder faste, midlertidige, studenter og andre som er tilknyttet organisasjonen. I de etiske retningslinjene kan det fremkomme konsekvenser som vil oppstå dersom man bryter virksomhetens etiske retningslinjer, lover og regler og etiske normer som det er bred tilslutning i samfunnet. 

I de etiske retningslinjene er det vanlig å belyse hvordan ansatte skal forholde seg til: 

 • Samfunnsansvar
 • Helse og sikkerhet
 • Diskriminering
 • Rus
 • Informasjonsplikt
 • Interessekonflikter og habilitet
 • Taushetsplikt og diskresjon
 • Sikring av informasjon
 • Integritet og ansvar
 • Virksomhetens eiendeler og privat bruk av dem
 • Varsling
 • Reaksjoner ved brudd på retningslinjene