FULLVERDIG VERSJON

Prøv gratis i 30 dager

Se hvordan Mittvarsel kan legge til rette for varsling i din bedrift på en trygg og sikker måte.

Sikker
Anonym
Enkel
Skybasert
Få tilgang i dag

Imøtekommer krav til varsling

Mittvarsel er en komplett tjeneste som gjør det enkelt å jobbe med varsling i bedriften for både den som varsler og den som mottar varselet.

Innfrir lover og krav

Oppdaterte retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Flere språk

Tilgjengelig på flere språk som norsk, engelsk, spansk, italiensk og tysk.

Sikker og anonym

Oppdaterte retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Rapporter og statistikk

Ferdig definerte rapporter lar deg forstå varsling på en ny måte.