Hvorfor er noen arbeidsgivere redd for å legge til rette for anonym varsling?

Hvorfor er noen arbeidsgivere redd for å legge til rette for anonym varsling?

pexels-andrew-neel-2312369
 
Voss kommune har siden 2016 godtatt anonym varsling, men har nå gått over til et helt nytt regelverk for varsling saker, hvor de ikke lenger tilbyr anonym varsling. Hva kan være årsaken til et slikt valg?
Rådmann Arild M.Steine sier til avisen Hordaland at de ikke lengre ønsker å legge til rette for anonym varsling. Dette fordi det er vanskelig å håndtere en anonym varslingssak, da det kan fremstå som bare en påstand, og etterforskningen blir vanskelig da det ofte ikke fremkommer noen informasjon om tid og omstendigheter. I tillegg mener han at det blir vanskelig for den det blir varslet om, å kommentere eller tilbakevise påstandene. https://www.avisa-hordaland.no/nyhende/voss-herad-ynskjer-ikkje-anonym-varsling/
Dette kan være problematisk for ansatte som opplever kritikkverdige forhold, men som ikke ønsker å varsle med fullt navn. Det kan føre til at de unngår å varsle i frykt for negative sanksjoner i etterkant av varslet. Den som er engstelig for å varsle med navn, men som opplever at arbeidsgiver tar saken på alvor vil ofte stå frem og gå i dialog med saksbehandler før en kjenner seg trygg. Dette kan for eksempel være saker som underslag, hvitvasking av penger eller trakasseringssaker. Når bedriften tar slike saker på alvor bidrar det til lønnsomhet for bedriften både med å rydde opp i ukultur og forebygge mot fremtidige kritikkverdige forhold.

 
Vi som jobber med den digitale varslingsportalen Mittvarsel.no har gjennom noen år snakket med bedriftsledere som har opplevd utfordringer med å tillate anonym varsling. Problem har vært at en ikke får dialog med varsler og dermed ikke tilgang til informasjon som er viktig for å undersøke og å saksbehandle på en god måte.I 2016 lanserte vi mittvarsel.no hvor den ansatte får anledning til å velge om en vil varsle med navn eller som anonym.I begge tilfeller får varsler tildelt brukernavn og passord. En kan ha dialog med saksbehandler, laste opp filer og tilføre informasjon underveis i prosessen.

Gjennom mittvarsel.no har vi lagt til rette for:

 • Mulighet til å velge om en vil varsle med navn eller anonymt
 • Vi tilbyr chattfunksjon mellom varsler og saksbehandler
 • Du kan laste opp dokumenter og filer gjennom hele behandlingsprosessen
 • Trygg arkivering i henhold til GDPR
 • Ingen kan slette eller redigere informasjon som er lagret
 • Sykefraværet går ned
 • Lønnsomhet går opp
 • Bedre kunde og brukerbehandling
 • Forebygger kritikkverdige forhold
 • Bevarer godt omdømme
 • Unik portal for din bedrift
 • All aktivitet loggføres
 • Gir eier og styrer oversikt
 • Statistikk og rapporter

RANDI ELISABETH HOFF
Mobil: 93 25 93 72