Ilico

Samarbeidspartner med MittVarsel

Ilico

HR gjort enkelt

ilico er startet med et ønske om å gjøre HR enklere for våre kunder. Vårt mål er at alle skal ha tilgang på HR-tjenester til en fornuftig pris levert av konsulenter som forstår ditt behov.

ilico har som målsetning at våre kunder skal få løst sitt behov for HR-tjenester på en effektiv, konkret og økonomisk fornuftig måte. Våre konsulenter har lang erfaring innen både operativ og strategisk HR, og vil raskt kunne sette seg inn i hvilket behov du og din bedrift har.

Vi er opptatt av å tilpasse våre løsninger, slik at du får akkurat det du trenger. Det er også derfor vi har valgt å knytte til oss samarbeidspartnere blant annet innen juridiske tjenester og HMS. Når du velger oss, er det vårt ansvar at du får den mest mulige effektive løsningen for din bedrift.

ilico har kontorer på Lysaker, Kongsberg og Gjøvik og vi samarbeider med kunder i hele landet.

Våre tjenester:

HR-rådgivning

 • Personalarkiv
 • Ansettelser, prosesser og strategier på rekruttering
 • Internkontroll for personvern (GDPR)
 • Oppsigelser, nedbemanning og permitteringer
 • Konflikthåndtering – finn de gode løsningene

 

HR-rutiner og prosesser

 • Sykefraværsoppfølging
 • Personalhåndbok
 • Internkontroll personvern (GDPR)
 • Internkontroll HMS
 • Rekruttering og onboarding

 

Personaladministrasjon

 • Arbeidsavtaler
 • Ferie og fravær
 • Permisjoner
 • Ansattregister
 • Sykefraværsoppfølging

 

Digitale løsninger

 • Personalhåndbok
 • HMS
 • Varsling
 • Årshjul
 • Arkiv

 

I tillegg tilbyr vi innleie av HR-konsulenter for kortere og lengre oppdrag, samt faste samarbeidsavtaler basert på hvilket behov våre kunder har.

Se https://ilico.no for mer informasjon