Innhold i MittVarsel

Innhold i MittVarsel

 • MittVarsel.no er skybasert digital platform som er tilgjengelig på alle digitale flater
 • MittVarsel.no leveres med en standard tekst på første side som enkelt kan tilpasses den enkelte kunde. 
 • Portalen er tilgjengelig på flere språk
 • Som kunde har du tilgang til en spørreundersøkelse som kan brukes ved risikokartlegging i organisasjonen.Resultatene fra undersøkelsen kan brukes ved utarbeidelse av de etiske retningslinjer.
 • Dere får forslag til rutiner for varsling som kan redigeres, på norsk og på engelsk. 
 • Superbruker/ administrator og saksbehandler får tilsendt et brukernavn og passord og kan logge seg inn i portal
 • Sikker kommunikasjon, opplasting, lagring og saksbehandling foregår i portalen. 
 • Kunde bestemmer om det skal åpnes for anonym varsling
 • Ingen begrensninger på antall saksbehandlere, administratorer og lesebrukere, intern og eksternt.
 • Saksbehandler kan kommunisere med varsler (selv den som varsler anonymt) 
 • I saksbehandler- modulen kan saksbehandler: invitere inn flere saksbehandlere, opprette kommunikasjonsmoduler , opprette saksdokumenter, og laste opp filer til saken. 
 • Ledelsen kan hente ut rapporter og statistikk
 • Arkivering av sakene i systemet
 • Saker kan overøres eget arkivsystem 
 • Som kunde får dere tilgang til alle fremtidige oppdateringer uten tillegg i prisen. 
 • Løsningen er å tråd med den norske Arbeidsmiljøloven, EU direktiv og GDPR. 
 • To stegs autentisering og/eller sms kode ved pålogging 
 • Geolokalisering
 • Ansatte logger seg på via lenke på hjemmeside, intranettside HMS-håndbok eller QR-kode som er knyttet til egen portal.

Se eksempel på hvordan portalen ser ut!

Eller scan QR-koden under