Kuba

Samarbeidspartner med MittVarsel

Kuba

Kuba Norge

Kuba Norge tilbyr Kuba IK som er et webbasert internkontrollssystem. Systemet kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden.

  • Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker alle HMS lovkrav i alle bransjer.
  • Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett/iPad og smarttelefoner.
  • Kuba gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen logg inn. Dette medfører enkel opp-følging av aktiviteter på alle enheter.
  • Kuba kan leveres som portalløsning som gjør at systemet også er meget godt egnet for kjeder, eiendomsforvaltere eller bransje-organisasjoner.

Se http://kuba.no