Åpenhetsloven: Offentlig redegjørelse mal

Åpenhetsloven: Offentlig redegjørelse mal

A globe with focus on the United States (USA) and Central America contrsted against a blurred background of a bulk cargo ship exemplifying the global nature of the cargo industry. Look at more
Transparency Gate har nettop publisert en mal for hvordan utarbeide offentlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Malen veileder til hvordan du kan:
 • Utføre aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer
 • Identifisere og påvirke negative konsekvenser
 • Redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold i næringskjeden
 • Transparency Gate - Compliance infographic 1Hvor kan du starte arbeidet?

  Åpenhetsloven og forbrukertilsynet anbefaler at man gjør aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer, slik som vist i bildet «OECDs aktsomhetshjul».

  Bildet beskriver seks trinn, som du enkelt kan håndtere i åpenhetsportalen, Transparency Gate.

  Forankre ansvarlighet forbrukertilsynet oecd

   

  Transparency Gate: Slik gjennomfører aktsomhetsvurderingen på 6 steg

   

  • Forankre ansvarlighet i styret: Etabler retningslinjer, handlingsplan og velg styringssystem.
  • Identifiser eksisterende og potensielle risikoer for konsekvenser i leverandørkjeden din etter OECDs retningslinjer.
  • Prioriter, implementer og håndhev tiltak for å eliminere, redusere eller kontrollere risikoer.
  • Overvåk risiko-utvikling i forsyningskjeden hele året.
  • Redegjør for aktsomhetsarbeidet offentlig.
  • Sikre samarbeid om restaurering, kompensasjon eller klagemekanismer der det er nødvendig.

  Dersom du ønsker å få med deg hele veiledningen og hvordan du kan forberede den offentlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven kan du besøke Transparency Gate.