Personvern

Personvernerklæring

Informasjon som vi registrerer fra deg bruker vi til følgende: 
  • Vi bruker informasjonen din til å registrere deg for å motta nyhetsbrev fra MittVarsel.no
  • Vi bruker informasjonen din til å kontakte deg om tjenesten vår MittVarsel.no
  • Vi bruker informasjonen din til å kontakte deg om våre webinar og andre arrangement. 
 
Har du spørsmål? 
Kontakt oss 
Telefon: 462 98 666
E-post: [email protected]