Risikokartlegging sannsynlighet for varsling om kritikkverdige forhold

Risikokartlegging sannsynlighet for varsling om kritikkverdige forhold

I forkant av utarbeidelse av varslingsrutiner, kan det være greit å tenke gjennom: 

  • Hva kan gå galt i vår organisasjon?
  • Hvilken konsekvens kan det medføre om det skjer?
  • Hvor ofte skjer det?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre konsekvensene dersom det skjer?

Risikokartlegging gjennomføres i samarbeide med arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Eksempler på situasjonen som kan risikovurderes kan være:

  • Arrangement hvor det konsumeres alkohol
  • Bruk av bedriftens verksted til private gjøremål
  • Svart arbeid
  • Bruk av bedriften områder som kantine 
  • Bruk av firmabiler til private gjøremål.

En slik kartlegging kan være et godt grunnlag for å utarbeide etiske retningslinjer og varslingsrutiner for bedriften. Hva kan skje? Hvilke regler gjelder for hvem? Hva er konsekvenser ved brudd?

Reglene er enkle å forstå, og alle ansatte forstår konsekvenser ved å bryte reglene. 

Klare og tydelige varslingsrutiner virker forebyggende.

Ønsker du mer informasjon om MittVarsel.no?

https://mittvarsel.no/kontakt