Risikokartlegging

Risikokartlegging

 
Før utarbeidelse av varslingsrutiner, kan det være hensiktsmessig å tenke gjennom: 
  • Hva kan gå galt i vår organisasjon?
  • Hvilke konsekvenser kan det medføre?
  • Hvor ofte skjer det?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre konsekvensene dersom det skjer?


Risikokartlegging gjennomføres sammen med arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Eksempler på situasjoner som kan risikovurderes :

  • Arrangement hvor det konsumeres alkohol
  • Bruk av bedriftens lokaler til private gjøremål
  • Svart arbeid
  • Bruk av bedriften områder som kantine 
  • Bruk av firmabiler til private gjøremål.

En slik kartlegging kan være et godt grunnlag for å utarbeide etiske retningslinjer og varslingsrutiner for bedriften. Hva kan skje? Hvilke regler gjelder for hvem? Hva er konsekvensene ved brudd på reglene? Reglene bør være enkle å forstå, og alle ansatte forstår konsekvenser ved å bryte reglene. 

 

.