Varslingsportal for Digitaliq

Hvilken skal jeg velge?

Anonym varsling

Velg anonym hvis du ønsker å melde fra om en sak og, av en eller annen grunn, er redd for at det vil påvirke deg negativt at du melder fra. Vær samtidig klar over at du ved å være anonym på mange måter vil gjøre saken vanskeligere å håndtere. Påstander som ikke er dokumentert som omhandler andre vil fort være vanskelig å dokumentere eller gjøre noe med.


Varsling med navn

Varsler du med navn vil du først og fremst også tilkjennegi hvem du er og etter behov også bli involvert i videre oppfølging av saken. Gjennom å bruke denne kanalen er du sikret at saken din blir behandlet av selskapet og at det er åpenhet om dette forholdet i ledelsen i selskapet.

Har du allerede sendt skjema?

Da er det bare å logge inn på Min Side for å kommunisere med oss, sjekke status eller gjøre endringer.

Spørsmål?

Vi er klar til å hjelpe deg. Kontakt oss:
post@mittvarsel.no

Rutine for varsling

  1. Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i bedriften. Dette kan være brudd på lov, regler eller etikk og som ikke opphører ved hjelp av virksomhetens ordinære systemer for styring og korreksjon.
  2. Det er ønskelig at alle medarbeidere og innleide arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold.
  3. Den som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold oppfordres først til å ta saken opp med sin nærmeste overordnede, eventuelt kan saken tas opp med verneombud eller tillitsvalgt.
  4. Det er av ledelsen utpekt varslingsmottakere. Det er alltid mer enn en person, inkludert virksomhetens leder, som vil få melding om varsel.
  5. Det vil bli foretatt en gjennomgang av sakens dokumentasjon og gjort en vurdering av dokumentasjonen i forhold til om og, i så fall, hvilken type bestemmelsesbrudd som har forekommet.
  6. På bakgrunn av sakens dokumentasjon vil det bli foretatt en beslutning om tiltak. Slik beslutning og påfølgende avslutning av en sak blir gjort av virksomhetens ledelse.
  7. Sakens dokumenter oppbevares så lenge virksomheten anser at det foreligger rettslig interesse av å oppbevare informasjonen.
  8. Den som varsler om kritikkverdige forhold internt i virksomheten har etter loven rett på beskyttelse mot gjengjeldelse. Dette gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, utestengelse, ubegrunnet omplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse og avskjed. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andrepunktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.