Varslingsportal for Digitaliq Willkommen zu Ihrem Formular

Welchen soll ich wählen?

Anonymer Hinweis

Wählen Sie anonym aus, wenn Sie einen Fall melden möchten und aus irgendeinem Grund befürchten, dass Ihr Hinweis negative Auswirkungen auf Sie hat. Beachten Sie jedoch, dass Anonymität in vielerlei Hinsicht den Umgang mit dem Fall erschwert. Behauptungen, die nicht dokumentiert sind und die sich auf andere beziehen, sind schwer zu dokumentieren. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Hinweise über den gesamten Verlauf hinweg anonym bleiben, der Hinweis wird jedoch so weit wie möglich vertraulich behandelt


Hinweis mit Namen

Geben Sie einen Hinweis mit Namen, zeigen Sie in erster Linie nur wer Sie sind, und werden gegebenfalls auch an der weiteren Bearbeitung des Falls involviert

Haben Sie bereits ein Formular eingereicht?

Melden Sie sich dann auf My page an, um mit uns zu kommunizieren, den Status zu überprüfen oder Änderungen vorzunehmen

Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne. Kontaktieren Sie uns:
post@mittvarsel.no

Melderoutinen

  1. Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i bedriften. Dette kan være brudd på lov, regler eller etikk og som ikke opphører ved hjelp av virksomhetens ordinære systemer for styring og korreksjon.
  2. Det er ønskelig at alle medarbeidere og innleide arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold.
  3. Den som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold oppfordres først til å ta saken opp med sin nærmeste overordnede, eventuelt kan saken tas opp med verneombud eller tillitsvalgt.
  4. Det er av ledelsen utpekt varslingsmottakere. Det er alltid mer enn en person, inkludert virksomhetens leder, som vil få melding om varsel.
  5. Det vil bli foretatt en gjennomgang av sakens dokumentasjon og gjort en vurdering av dokumentasjonen i forhold til om og, i så fall, hvilken type bestemmelsesbrudd som har forekommet.
  6. På bakgrunn av sakens dokumentasjon vil det bli foretatt en beslutning om tiltak. Slik beslutning og påfølgende avslutning av en sak blir gjort av virksomhetens ledelse.
  7. Sakens dokumenter oppbevares så lenge virksomheten anser at det foreligger rettslig interesse av å oppbevare informasjonen.
  8. Den som varsler om kritikkverdige forhold internt i virksomheten har etter loven rett på beskyttelse mot gjengjeldelse. Dette gjelder alle former for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, utestengelse, ubegrunnet omplassering, dårligere lønnsutvikling, fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse og avskjed. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første eller andrepunktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet.