MittVarsel/MyVoice er nå tilpasset EU- direktivet

MittVarsel/MyVoice er nå tilpasset EU-direktivet

peker
 
Arbeidet med MittVarsel.no som portal for varsling om kritikkverdige forhold ble startet i 2016/2017.
Bakgrunnen var at vi ønsket å tilby en digital portal i forbindelse med lov om varsling som trådte i kraft i juli 2017. 
Etter lansering har systemet fått stadig nye funksjoner i tråd med kunders behov og endringer i regelverk, og i dag er vi oppdatert i forhold til EU-direktivet som trer i kraft i desember 2021.

Våre kunder har nå tilgang til en spørreundersøkelse for å kartlegge risiko for kritikkverdige forhold i egen organisasjon, og om de ansatte er trygge på at ledelsen vil håndtere et varsel på en god måte.
MittVarsel.no gir anledning for å varsle med navn eller som anonym, og den som varsler kan ha dialog med saksbehandler. Brukere kan laste opp dokumenter og ansvarlig mottaker kan saksbehandle i systemet. Det er lagt til rette for kontradiksjon som en del av prosessen. Du får statistikk fordelt på kategorier, og du lagrer saker trygt på ditt eget MittVarsel-domene. All informasjon er kryptert, og aktivitet loggføres. Som en ekstra sikkerhet har vi to stegs pålogging og Geo-lokalisering når saksbehandlere og administratorer logger seg på. Vi har fått på plass QR-koder på varslingsplakat som henges opp på fellesområder/ pauserom, slik at dem som bruker mobil kan scanne og melde fra om kritikkverdige forhold. Når en sak er ferdig behandlet, blir saksbehandler spurt om å gi en tilbakemelding til varsler. 
Vi har bygget opp en skalerbar løsning som gjør at vi i løpet av få minutter kan opprette en portal for en ny kunde. Om man ikke har etiske retningslinjer og rutiner for varsling, så får du forslag fra oss som du i samarbeid med de ansatte kan tilpasse egen virksomhet. I begynnelsen brukte vi en dag på å lære opp saksbehandlere. Nå gjør vi det på 30 minutter. 

I desember 2021 trer EU-direktivet om varsling på plass, og der er det følgende krav:

  • Arbeidsgiver pålegges å etablere kanaler og rutiner for intern varsling og oppfølging
  • Varslingskanalene skal beskytte varslerens identitet
  • Varsler skal motta en bekreftelse innen syv dager og en tilbakemelding i saken innen tre måneder. 
  • Det er krav om at varslingskanalen skal muliggjøre både muntlig og skriftlig varsling. 
  • Varslingskanalen må legge til rette for varsling via telefon eller annen lyd meldingsfunksjon, samt muliggjøre fysisk fremmøte.

I dag, 23 august lanserer vi lydvarsling for alle våre kunder. Det betyr at den som varsler kan lese inn en melding om kritikkverdige forhold. 12 språk bli oppdatert i løpet av dagen. Vil du teste løsningen? Om du velger å varsle anonymt, så noter ned brukernavn og passord. Klikk her for å sende inn et varsel: https://portal.mittvarsel.no/skjema/testportal/DQ3ijmlsLKx5PEYJ.893

Som grundere og utviklere i Bergen er vi stolte over å levere kanskje markedets beste løsning innen varsling som nå er tilgjengelig ute hos flere kunder i og utenfor Norge.

RANDI ELISABETH HOFF
Mobil: 93 25 93 72