Webinar- regelverk

Webinar

Whistleblower employee concept and whistle blower symbol representing a person in society or a company exposing corruption as a red whistle shaped as a human head in a 3D illustration style.

Gratis Webinar : Regelverk- Varsling om kritikkverdige forhold

 

Lovendringer i Arbeidsmiljøloven og EU-direktiv har ført til at det er flere krav knyttet til å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Videre har lovendringer knyttet til GDPR blitt stadig viktigere.

Hvordan skal organisasjoner tilrettelegge for varsling på en best mulig måte, i henhold til lovverket?

I dette webinaret vil vi presentere :

  • Gjeldende lovverk for varsling
  • Endringer i EU-direktivet som vil tre i kraft 17.12.21
  • Risikokartlegging, etiske retningslinjer og varslingsrutiner
  • Kort presentasjon av MittVarsel

Webinaret varer i 1 time