Webinar 17. mars 2021

WEBINAR - vises på forsiden

Webinar 17. mars 2021

I dette webinaret har vi en gjennomgang av hva som kreves av deg som arbeidsgiver.
Herunder utarbeidelse av skriftlige rutiner for varsling, etiske retningslinjer, varslervern, kontradiksjon, GDPR i forhold til formidling og lagring av personsensitive opplysninger med mer.

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *