Webinar-fremside

Våre Webinar

start-here-hero-slide-01-bg


Presentasjon av digital portal

Om du ønsker en oppdatering på portalen MittVarsel.no, kan du delta på et av våre ukentlige webinar hvor vi viser vår varslingsportal fra A til Å. Vi viser hvordan du kan redigere forslag til etiske retningslinjer og rutiner for varsling, hvordan du kan legge inn brukere som saksbehandler og administrator, laste opp saker, lage varslingsplakat med egen QR-kode, opprette dialog med varsler og andre du vil ha en trygg dialog med, sette kategori, ta ut statistikk med mer. Dette webinaret kan være greit å få med seg for eksisterende kunder som ønsker en oppfriskning, for nye kunder, og andre som er interessert.

 


Arbeidsmijøloven,GDPR og EU-direktiv

Om du ønsker en oppdatering knyttet til lover og regelverk i forbindelse med varsling, kan du delta på et av våre månedlige webinar. I dette webinaret har vi en gjennomgang av regelverk rundt varsling og hva du er pålagt å tilretteleggge for som som arbeidsgiver. Vi viser til rutiner for varsling, risikokartlegging og etiske retningslinjer.Vi snakker om varslervern, kontradiksjon, GDPR iforhold til formidling, loggføring og lagring av personsensitive opplysninger. I tillegg så snakker vi om EU-direktivet som trer i kraft fra 17.12.21. På slutten av webinaret gir vi en kort innføring i MittVarsel.no


Frivillig organisasjon: Tema varsling om kritikkverdige forhold og presentasjon av portalen MittVarsel.no

Om du er medlem eller jobber i en frivillig organisasjon, kan du delta på et av våre ukentlige webinar om kritikkverdige forhold og MittVarsel.no. Vi snakker om temaet kritikkverdige forhold, og hvilke lover og regler som gjelder for frivillige organisasjoner. I tillegg vil vi presentere vår varslingsportal MittVarsel.no. Vise hvordan portalen ser ut for varsler, saksbehandler og administrator.