Webinar- prosessen

Webinar

Whistleblower employee concept and whistle blower symbol representing a person in society or a company exposing corruption as a red whistle shaped as a human head in a 3D illustration style.

Gratis Webinar : Prosessen Varsling om kritikkverdige forhold - fra forebygging til ferdige behandlet sak

 

Å tilrettelegge for varsling om kritikkverdige forhold med MittVarsel.no

 

Digitaliq AS har utarbeidet en digital portal for varsling om kritikkverdige forhold. Portalen innfrir krav i Arbeidsmiljøloven, EU-direktivet og GDPR. Den digitale portalen er skalerbar og tilpasses behov til den enkelte organisasjon. Det er mulig å tilrettelegge for anonym varsling, ha dialog mellom ulike parter, kontradiksjon, få forslag til maler for saksbehandling, intervju, referat og konklusjon. Aktivitet i systemet loggføres automatisk & historikk føres i egen logg. Sak kan overføres til eget arkivsystem for lagring.

Gjennom flere års arbeid ser vi at organisasjonen som lykkes i arbeidet, begynner med å kartlegge risiko for at kritikkverdige forhold skal oppstå, og deretter forebygger gjennom å utarbeide gode etiske retningslinjer og rutiner for varsling.

Med gode varslingsrutiner kan ledelsen få kjennskap til kritikkverdige forhold i en tidlig fase , slik at man kan stoppe det før det eskalerer.

Randi Hoff fra MittVarsel.no gir deg en oppskrift for hvordan du steg for steg kan tilrettelegge for varsling i egen organisasjon.

 

Webinaret varer i 1 time