X-POL

Samarbeidspartner med MittVarsel

X-POL

X-POL er et utredningsfirma bestående av tidligere polititjenestemenn og kvinner
med lang erfaring fra blant annet etterforskning, forebyggende arbeid og operative tjenester.

Erfaringene viser at det ofte er vanskelig for bedrifter å håndtere varsler på en god måte,
det innebærer ofte kritikk av personer, eller forhold internt i bedriften.

En av de viktigste oppgavene er på en rask og best mulig måte få avklart om disse forholdene medfører riktighet eller ei.  I en bedrift hvor man kjenner hverandre, kan det være svært vanskelig å håndtere dette objektivt og nøytralt.  

X-POL tilbyr følgende: 

 • Veiledning og anbefalinger i varselsaker
 • Helhetlig og objektiv kartlegging av saken
  • Innsamling av info
  • Intervjuer
  • Tekniske undersøkelse(r)
  • Analyse og vurdering 
  • Sluttrapport
  • Bistå med utarbeidelse av eventuelt en anmeldelse til politiet